วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

>>สีของอุจจาระ<<

คนเราทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย โดยเฉพาะวิลลัสในลำไส้เล็ก โดยปกติ กากอาหารที่เหลือหรืออุจจาระก็จะอยู่ในลำไส้ประมาณ 24 - 36 ชั่วโมง จึงจะถ่ายออกมา ถ้านานกว่านั้นควรรีบปรึกษาแพทย์
สีของอุจจาระ
อุจจาระสีเขียว เกิดจากการกินผักหรืออาหารที่มีสีเขียวมากเกินไป แต่ในทารกอุจจาระอาจมีสีเขียวเมื่อได้กินอาหารครั้งแรก
อุจจาระสีแดง เกิดจากการกินอาหารที่มีสีแดงมากเกินไป แต่ถ้าเป็นสีแดงสดของเลือดแสดงว่ามีบาดแผลในลำไส้หรือบริเวณทวารหนัก
อุจจาระสีดำ เป็นอุจจาระที่ตกค้างนานแล้ว หรืออาจมีเลือดออกจากอวัยวะทางเดินอาหารส่วนบน เช่น กระเพาะอาหาร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: