วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตึกแปลก..ที่สุดในโลก ! (ภาคต่อ)

11. Chapel in the Rock ( Arizona , United States )

12. Dancing Building ( Prague , Czech Republic )

13. Calakmul building a.k.a La Lavadora a.k.a The Washing Mashine ( Mexico , Mexico )

14. Kettle House ( Texas , United States )

15. Manchester Civil Justice Centre ( Manchester , UK )

16. Nakagin Capsule Tower ( Tokyo , Japan )

17. Mind House ( Barcelona , Spain )

18. Stone House ( Guimarães , Portugal )

19. Shoe House ( Pennsylvania , United States )

20. Weird House in Alps

21. The Ufo House ( Sanjhih , Taiwan )

22. The Hole House ( Texas , United States )

23. Ryugyong Hotel ( Pyongyang , North Korea )

24. The National Library ( Minsk , Belarus )

25. Grand Lisboa ( Macao )

26. Wall House ( Groningen , Netherlands )

27. Guggenheim Museum ( Bilbao , Spain )

28. Bahá'í House of Worship a.k.a Lotus Temple ( Delhi , India )

29. Container City ( London , UK )

30. Erwin Wurm: House attack (Viena Austria)

ไม่มีความคิดเห็น: