วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

>>อักษรเบรลล์ <<

อักษรเบรลล์ คือ ระบบการเรียนหนังสือสําหรับคนตาบอดซึ่งใช้การรวมกลุ่มของจุดนูนลงบนกระดาษอ่านโดยการสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ ระบบการอ่านเขียนหนังสือสำหรับคนตาบอดนี้ได้คิดประดิษฐ์ โดย หลุยส์ เบรลล์ นักเรียนชาวฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2367 จุดขีดนูนบนกระดาษแข็งซึ่ง เรียกว่า โชโนกราฟี่ (Sonography) มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็ก ๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วยจุด 6 ตำแหน่ง ซึ่งนำมาจัดสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน๊ต ดนตรี ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก สเลท (Slate) และดินสอ (Stylus)การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์เรียก เบรลเล่อร์ (Brailler) ใช้กระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป ตัวอย่างรูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ
ภาพอักษรเบรลล์ใน 1ช่อง


ไม่มีความคิดเห็น: