วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

>>>พบกำแพงเมืองจีนอีก2,500ก.ม.ซ่อนในเขา <<<

กำแพงเมืองจีนไม่ได้ยาว 8,851.8 กิโล เมตรอย่างที่ทราบกันเสียแล้ว แต่สำนัก งานสำรวจและทำแผนที่จีน ใช้เทคโน โลยีในการทำแผนที่ต่างๆ เช่น จีพีเอสและแสงอินฟราเรด พบว่า กำแพงเมืองจีนที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงยาวเพิ่มขึ้นอีก 2,551 กิโลเมตร


สำนักงานใช้เวลาสำรวจความยาวของกำแพงเมืองจีนนาน 2 ปี ซึ่งความยาวกำแพงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนี้ซ่อนอยู่ตามเขา คูเมืองและแม่น้ำ ตั้งแต่ภูเขาหูทางตอนเหนือของมณฑลเหลียวหนิงไปยังด่านเจียยู่ ทางตะวันตกของมณฑลกานซู

กำแพงเมืองจีนที่พบใหม่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง (1368-1644) เพื่อปกป้องชนเผ่ามองโกลและเผ่าอื่นๆ ที่อยู่ทางตอนเหนือเข้ามารุกราน แต่พายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และกำแพงที่ทำจากโคลนซึ่งไม่แข็งแรงเท่ากับกำแพงส่วนอื่นๆ ที่ทำจากอิฐและหิน ทำให้กำแพงบางส่วนพังทลายกระทั่งจมหายไป

หลังจากนี้สำนักงานจะศึกษาแผนที่อีก คือกำแพงที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน (221-206 ปีก่อนคริสตกาล) และราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ.9)

ไม่มีความคิดเห็น: