วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

>>>เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง <<<


- เวลาฟังครู หรือเวลาอ่าน ต้อง คิด ถาม จด ถ้าไม่เข้าใจควรจดคำถามไปค้นคว้า หรือถามผู้รู้
- หมั่นดูหนังสือหรือทำการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ หามุมอ่านหรือทำการบ้านที่เหมาะสม
-จัดเวลาทบทวนสิ่งที่เรียนมา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะเรียนต่อไป และถ้าปฏิบัติตามที่กำหนดได้ควรให้รางวัลตัวเอง เช่น ได้ขนม ได้เล่น ได้ฟังเพลง ดูทีวี เป็นต้น
-ทบทวนความรู้กับเพื่อน อย่าหวงวิชา แบ่งปันความรู้อธิบายให้กันและกัน อย่าช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ผิด เช่น ทุจริตเวลาสอบ หรือให้ลอกงานโดยไม่เข้าใจ
-ศึกษาด้วยตัวเอง โดยนำตำราหลายๆเล่ม มาทำความเข้าใจจดสาระสำคัญต่างๆ และหมั่นหาโจทย์แปลๆมาทำมากๆ

ไม่มีความคิดเห็น: